Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Dunhill là 1 trong những hãng tẩu và thuốc có thể nói là thành công nhất đến thời điểm hiện tại. Được thành lập từ năm 1910 với chấm tròn trắng đặc trưng trên cán stem, tẩu Dunhill được yêu mến bởi các Tẩu Sĩ trên toàn thế giới.

A/ Các series tẩu cơ bản bao gồm:

  1. Bruyee: nghĩa là “best quality” được giới thiệu đầu tiên vào năm 1910, hoàn thiện trơn trên nền màu đỏ bóc đô
  2. Shell briar: series tẩu bắn cát đen được hãng giới thiệu năm 1917
  3. Root Briar: ra đời năm 1930, hoàn thiện màu vân gỗ từ nhiên, đây cũng chính là phân hạng cao nhất của Dunhill
  4. Tanshell: được giới thiệu năm 1953, hoàn thiện bắn cát vàng nhạt
  5.  Redbark: ra đời năm 1973 với hoàn thiện bắn cát đỏ đậm
  6. Cumberland: hoàn thiện bắn cát nâu với cán màu đỏ đen sọc được giới thiệu năm 1980
  7. Chestnut: series tẩu cuối cùng được giới thiệu năm 1982 với bõ trơn màu hạt dẻ & cán cumberland

B/ Năm sản xuất của Series Bruyere và Root Briar từ năm 1925:

  1. 1925: số mũ 5 nhỏ trên số 17 thê hiện năm sane xuất 1925

1925 root.gif

 

 

     2. 1926 – 1934: như đã nói ở phía trên, số mũ thay dổi thể hiện năm sản xuất thay đổi: 6(1926) 7(1927) 8(1928) 9(1929) 0(1930) 11(1931) 12(1932) 13(1933) 14(1934).